niedziela, 22 lutego 2015

Krzyż jest źródłemKrzyż jest źródłem mego zbawienia    d a
Jezus obmył mnie swoją Krwią     g a d
On uleczy moje zranienia          d a
Krzyż Jezusa nadzieją mą        g a d C
Me szaty jaśnieją jak śnieg      F
Obmyła je Baranka Krew        C
Ona gładzi wszelki grzech       g d C
Baranka Krew                          d

Krzyż jest drogą mego zbawienia
Każde cierpienie oczyszcza mnie
Trudność w drodze, upokorzenie
Błogosławieństwem w Krzyżu jest
Odważnie więc śpiewam tę pieśń
Znam drogę, bym wolnym mógł być:
Trzeba umrzeć, aby żyć!
Trzeba życie dać!

Krzyż jest znakiem mego zbawienia
Miłość Boża rozświetla świat
Tą miłością pragnę świecić
Swoje życie w ofierze dać
Chcę milczeć, gdy spotka mnie zło
I w sercu Jezusa się skryć
Chcę miłością w świecie być!
Chcę miłością być!

Dziś mamy dzień(Melodia: Rysuję krzyż)
Dziś mamy dzień, imienin dzień    h e
Księdza wikariusza                 Fis h
Dlatego my w solennym dniu     h e
Składamy życzenia               Fis h
            Niech Pan Jezus darzy Cię         e
Zdrowiem, szczęściem w każdy dzień    h
Uświęca łaską  swą          Fis h H7
Dodaje Ci mocy swej     e
W kapłańskiej posłudze Twej     h
Przez wiele jeszcze lat.    Fis h

Dzień radosny(Melodia: Gdy idziemy poprzez świat):
Dzień radosny dzisiaj nam Pan uczynił    G a
I Maryja Bożych łask rozdawczyni       D7 G
Bo dziś ksiądz proboszcz jest wśród nas   C G
W ten imienin złoty czas zaśpiewajmy wszyscy wraz   D7 G
Niech Ci świeci słońce  C G
Niech śle łaski deszcz   D7 G
Matka z Jasnej Góry     C G
I święty patron też        D7 G

Na radosny ten dzionekNa radosny ten dzionek przyjmij życzeń tysiące   D e
Cała nasza parafia śle Ci słowa gorące:      A D
Dużo szczęścia i pogody, obfitości darów Bożych \2x

A Maryja Królowa, nasza Matka i Pani,
Niech Cię wspiera łaskami, boś Ty jest jej oddany
O Maryjo, Matko nasza, swą opieką go otaczaj \2x

Wszystko, wszystko, co jest najpiękniejsze

Wszystko, wszystko, co jest najpiękniejsze   a d
Niech Ci niebo w darze hojnie da.        G C E
Zdrowie, radość to dar najcenniejszy    a d
Niech więc radość Boża w sercu trwa    E E7
            Życzenia dobre te         E
Niech wszystkie spełnią się     a
Dziś każde serce jedną struną gra    d G a
I dobre serce Twe szczęściem rozśpiewa się  E a
Niech Cię w opiece święty patron ma   d E a

            Każdy z nas życzyć chce  E
            Każdy z nas śpiewać chce    a
Życzenia dobre, jak najlepsze są     d G a
Bo serca które je składają, serca te   E a
Solenizanta uszczęśliwić chcą.   D E a

Niech Cię Pan błogosławiNiech Cię Pan błogosławi i strzeże
Niechaj Pan daje pokój Ci.
On miłością napełnia serce Twe,
Zawsze z Tobą jest.