sobota, 24 października 2015

Kochana Matko

Gdy serce twe przeszyje bólu grot   D
do Matki dąż.       A D
I choćby cię opuścił cały świat
u Matki wciąż
tam znajdziesz bólu ukojenie,    D A
tam znajdziesz smutku zapomnienie,   D
tam znajdziesz Jej znękane serce,  D A
pokój w rozterce.   D

Ref.
Kochana Matko,  na Twe wspomnienie moje serce drży.   D A D
Kochana Matko,Ty jedna me zrozumiesz gorzkie łzy.     D A D
Kochana Matko,jak słońce sieje dobroczynny blask,    D G A D
tak daje dobroć Twa i krocie łask.     D A D

2. Gdym jeszcze dzieckiem na Twym łonie był
za dawnych lat,
gdym tak spokojnie i beztrosko żył
Twych pieszczot rad,
Ty byłaś szczęściem i zwiastunem,
Ty byłaś moim złotym runem,
a gdym do snu zmrużył powieki
wzorem opieki.

3. Gdy wspomnę na młodzieńcze dzieje,
najdroższa ma,
gdym budził wielkie już nadzieje,
a dobroć Twa
wspierałaś radą i przestrogą,
wiodłaś mnie zawsze Bożą drogą,
Ty byłaś mi przez życia burze
aniołem stróżem.

Kobierzec Maryjny1. Do Ciebie mrugają kaczeńce,   CFC
o Tobie śpiewają wikliny,   dC
do Ciebie się bzy uśmiechają   dC
i zapach kwiatu ślą jaśminy.   D7GG7

Ref.: Cały świat wysławia Cię,   C
wszędzie słyszę, Maryjo, Imię Twe,   CA7d
lasów szum i zieleń łąk   dG7
mówią mi, żeś Matką mą.   FGG7C G
Matko ma, ja dziecko Twe,   C
w cudach świata zawsze widzę Ciebie.   CA7d
Jakże bardzo chciałbym Cię spotkać   FC
tam w niebie.   CGG7C

2. Dla Ciebie utkały sukienkę
dziś lilie i górskie szarotki.
Bławatki Ci wianek już plotą,
perłami będą Ci stokrotki.

3. Kobiercem Twym łąki pachnące,
kadzidłem Twym zapach żywicy,
orszakiem Twym lotne jaskółki,
a zorza jest tronem Dziewicy.

Pozdrawiam Cię Matko1.Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego             d
Matko, módl się za nami, byśmy słowo głosili  C d
Chrystusa Ukrzyżowanego
nie w mądrości słowa, ale zgodnie z krzyżem.

Za nami wstawiaj się, Maryjo,      g C d
by nie został zniweczony krzyż.    g d F
Za nami wstawiaj się, Maryjo,      g C d
aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn.   g d C d
Jezus Chrystus nasz Pan  C d

2.Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata,
bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki.
My głosimy Ukrzyżowanego,
On zgorszeniem dla pogan, On jest dla nas mądrością.

3.Módl się za nami, byśmy niczego nie znali,
jak tylko Jezusa Ukrzyżowanego,
aby nasze głoszenie nie uwodziło mądrością,
aby ukazało Świętego Ducha i moc

Śpiewajcie Panu nową pieśń1.Śpiewajcie Panu nową pieśń
Niech cała ziemia odda cześć
Imieniu Boga naszego
Sławiąc zbawienną moc Jego.

2.Opowiadajcie ludom wszem
O Jego chwale nocą dniem
O cudach Pana naszego
Przez wszystkich uwielbionego.

3.Wesel się niebo, ziemio ciesz
I ty szumiące morze też
Każdy na drzewie, w lesie ptak,
Wszystko na polu, każdy krzak.

Pokarmie naszej drogi1.Pokarmie naszej drogi, aniołów żywy chlebie,
O manno z nieba!
Ty karmisz nas wśród głodu
I leczysz nas w słabości,
Ożywiasz wiary moc /2x

2.Składamy dzięki Tobie, o Jezu w Hostii skryty
W postaci chleba!
Niech kiedyś bez osłony
Ujrzymy Twoją chwałę,
Miłości wiecznej dom /2x
Amen.

Oto jest dzień, który dał nam Pan


Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim!
Alleluja, Alleluja!
1.Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.
2.Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.
3.Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.
4.Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.
5.Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże Odkupienia.
6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie.
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu.
Boże Zmartwychwstania.
7.Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie.
Boże zawsze wierny